Zpracování osobních údajů

Souhlas udělujete společnosti

AZ pneu PRO CZ s.r.o., se sídlem Polní 2963/3D, Opava, 746 01, IČ: 28599098, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 33787.

Zpracováváme tyto osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
  • - jméno a příjmení
  • - telefonní číslo
  • - e-mail

Proč tyto osobní údaje zpracováváme a jak dlouho

Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail zpracováváme za účelem založení a administrace uživatelského účtu na webovém rozhraní . Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu vašeho aktivního užívání uživatelského účtu a dále 2 roky o d vašeho posledního přihlášení. Po uplynutí této doby bude váš uživatelský účet deaktivován a údaje smazány.

Souhlas můžete kdykoliv odvolat

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na naši e-mailovou adresu info@polaroid-slunecni-bryle.cz.

Jaké používáme zpracovatele ke zpracování osobních údajů
  • marketingová agentura In creative s.r.o., Křenová 73, 602 00 Brno, IČ: 03356612

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
– vzít souhlas kdykoliv zpět
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
– požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

© 2023 | Polaroid sluneční brýle | Template by W3layouts